ขั้นตอนในการติดตั้งเทียนไฟฟ้า

การติดตั้งค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดค่าบัลลาสต์ของฟิกซ์เจอร์ที่คุณใช้สำหรับเทียนไฟฟ้าโดยเฉพาะ ข้อควรจำ คุณไม่สามารถวางเทียนไฟฟ้าในหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ และในทางกลับกัน เพื่อจุดประสงค์นี้ คุณอาจต้องถอดบัลลาสต์ออกเพื่อปรับสายไฟ โดยทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องแล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตระหว่างการติดตั้ง เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณต้องบายพาสบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ คุณทำได้โดยการต่อสายไฟที่เก็บไว้ทั้งหมดเข้ากับสายที่เป็นกลางและอีกสายหนึ่งเข้ากับแรงดันไฟฟ้าของสาย 

เทียนไฟฟ้าจะจำเป็นต้องต่อชุดสายไฟให้ถูกที่

แต่คุณก็สามารถใส่ท่อทางใดทางหนึ่งได้เมื่อคุณทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว ตอนนี้คุณได้ข้ามบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดยทำตามขั้นตอนก่อนหน้า ตอนนี้คุณก็ดำเนินการตรวจสอบต่อไป ตอนนี้คุณมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกลางและกราวด์ผ่านฟิกซ์เจอร์ของคุณแล้ว กราวด์เชื่อมต่อกับเครื่องบดสับ/น็อตโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ท่อข้างใดท่อหนึ่งข้างเครื่องบดสับ/น็อต แล้วเกี่ยวเข้ากับสายไฟทั้งหมดที่มาจากปลายด้านหนึ่งของฟิกซ์เจอร์ สิ่งเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นกลาง ติดตามสายที่เข้ามาในโหนด และการติดตั้งสายทั้งหมดที่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นแรงดันสายของคุณ

สำหรับเทียนไฟฟ้าตราบใดที่คุณกำหนดสายไฟ อย่างถูกต้อง คุณก็สามารถวางหลอดทั้งสองทางได้ ก่อนที่คุณจะประกอบฟิกซ์เจอร์กลับเข้าที่ คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดทำงานถูกต้องหรือไม่ ในการทำเช่นนี้ให้วางเทียนไฟฟ้าหนึ่งหลอดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง ถ้ามันสว่างขึ้นแสดงว่ามันใช้งานได้ หลังจากนี้ ให้ปิดเครื่องอีกครั้งก่อนที่จะใส่แผ่นปิดกลับเข้าที่ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนวางเทียนไฟฟ้าทั้งหมดคือการติดสติกเกอร์หรือฉลากลงบนจาน 

แสดงว่าฟิกซ์เจอร์ได้รับการปรับเพื่อรองรับเทียนไฟฟ้า

 วิธีนี้ช่วยให้ช่างไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนหลอดในอนาคตรู้ว่าอุปกรณ์ติดตั้งแบบใดที่สามารถใช้กับหลอดใดได้ เมื่อปรับฟิกซ์เจอร์สำหรับเทียนไฟฟ้าแล้ว จะไม่สามารถใช้กับหรือหลอดชนิดอื่นได้อีกต่อไป ดูว่าฉลาก/สติกเกอร์อยู่ตรงกลางจานหรือที่อื่น ๆ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย โลกกำลังเผชิญกับความอ่อนล้าจนนักวิทยาศาสตร์วิตกและวิตกกังวลถึงการมีอยู่ของอนุชนรุ่นหลัง มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นทุกวัน เด็กนักเรียนได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด เราในฐานะพลเมืองที่ดีควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

บทบาทที่ง่ายที่สุดในการประหยัดพลังงานคือการเปลี่ยนเทียนไฟฟ้ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้หลอดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ให้เราเปรียบเทียบหลอดฟลูออเรสเซนต์กับเทียนไฟฟ้า LED หลอดฟลูออเรสเซนต์ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและตลาดมาอย่างยาวนาน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแสงเชิงพาณิชย์แม้กระทั่งสำหรับแสงอุตสาหกรรม หลอดฟลูออเรสเซนต์มีสารปรอทและสารตะกั่ว ซึ่งไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ประสิทธิภาพเพียง กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันไม่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน