การซื้อบ้านลำลูกกาเทียบกับการเช่าเป็นอย่างไร

ทั้งสองไม่ได้จริงๆเปรียบเทียบเลย ข้อดีอย่างหนึ่งของการเช่าคือโดยทั่วไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาส่วนใหญ่ แต่การเช่าจะทำให้คุณเสียโอกาสในการสร้างทุน ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี และป้องกันตัวเองจากการขึ้นค่าเช่า นอกจากนี้ อาจไม่มีอิสระในการตกแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจอยู่ในความดูแลของเจ้าของบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย

การมีบ้านลำลูกกามีประโยชน์มากมาย เมื่อคุณชำระเงินจำนอง คุณกำลังสร้างทุน และนั่นคือการลงทุน การเป็นเจ้าของซื้อบ้านลำลูกกายังทำให้คุณมีคุณสมบัติสำหรับการลดหย่อนภาษีที่ช่วยคุณในการจัดการกับความรับผิดชอบทางการเงินใหม่ของคุณ เช่น การประกันภัย ภาษีอสังหาริมทรัพย์ และค่าบำรุงรักษา ซึ่งอาจมีจำนวนมาก แต่ด้วยอิสระ ความมั่นคง และความปลอดภัยในการเป็นเจ้าของบ้านของคุณเอง สิ่งเหล่านี้จึงคุ้มค่า

ผู้ให้กู้ตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดที่สามารถจ่ายได้

ผู้ให้กู้บ้านลำลูกกาจะพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคุณ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบรายได้รวม (ก่อนหักภาษี) ของคุณกับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรวมถึงหนี้สินระยะยาวเช่นการชำระค่ารถยนต์หรือเงินกู้นักเรียน ค่าเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงดูบุตร การชำระเงินจำนองรายเดือนไม่ควรเกิน 29% ของรายได้รวม ในขณะที่การชำระเงินจำนองรวมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย 4 ควรรวมกันไม่เกิน 41% ของรายได้ ผู้ให้กู้ยังพิจารณาเงินสดที่มีอยู่สำหรับการชำระเงินดาวน์และค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชี ประวัติเครดิต ฯลฯ เมื่อกำหนดจำนวนเงินกู้สูงสุดของคุณ

เลือกตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร

เริ่มต้นด้วยการถามครอบครัวและเพื่อนฝูงว่าสามารถแนะนำตัวแทนได้หรือไม่ รวบรวมรายชื่อตัวแทนหลาย ๆ คนและพูดคุยกับแต่ละคนก่อนที่จะเลือก มองหาตัวแทนที่รับฟังและเข้าใจความต้องการของคุณดี และคุณเชื่อมั่นในวิจารณญาณของคุณ ตัวแทนในอุดมคติรู้จักพื้นที่ในท้องถิ่นเป็นอย่างดีและมีแหล่งข้อมูลและผู้ติดต่อที่จะช่วยคุณในการค้นหา โดยรวมแล้ว คุณต้องการเลือกตัวแทนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและสามารถให้ความรู้และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คุณต้องการแต่ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบราคาบ้านลำลูกกาในพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณจะไปเยี่ยมชมตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ใดๆ