ความเหมาะสมในการใช้เพอร์ไลท์ในแต่ละประเภทเพาะปลูก

เพอร์ไลท์พืชสวนเพอไลต์ได้ให้บริการแก่ผู้ปลูกมืออาชีพมาหลายปีแล้วเพอร์ไลท์ ราคาและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพื่อช่วยคนทำสวนที่บ้านในการแก้ปัญหาทั่วไปต่างๆ เพอร์ไลท์เกี่ยวกับดินในสวนของพวกเขาเพอร์ไลท์มันมีความสามารถในการส่งเสริมการระบายน้ำและการเติมอากาศในดินเหนียวหนักพืชสวนยังให้ความชื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ประสบความสำเร็จคำทั่วไปที่ใช้สำหรับหินทรายที่เกิดตามธรรมชาติซึ่งเพอร์ไลท์

เพอร์ไลท์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ทำให้แตกต่าง

จากแก้วภูเขาไฟอื่นๆ เมื่อถูกความร้อนจนถึงจุดที่เหมาะสมเพอร์ไลท์มันจะขยายตัวเท่าของปริมาตรเดิมเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของน้ำที่บรรจุอยู่ภายใน นี่เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างเพอร์ไลต์น้ำหนักเบามากซึ่งใช้สำหรับการทำสวนเมื่อนำมาใช้เป็นการปรับปรุงดินในดินเหนียวหนัก อาจขจัดบ่อน้ำและเปลือกโลก และระบบรากของพืชจะมีความสามารถในการพัฒนาเต็มที่โดยการเจาะดินที่ผสมกับสารปลูกเพอร์ไลท์

  • เพอร์ไลท์ให้ลึกขึ้นสามารถให้ประโยชน์มากมายกับดินสวนเพอร์ไลท์สวนคอนเทนเนอร์และแม้แต่หลังคาที่น้ำหนักเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเป็นแร่ภูเขาไฟที่เพอร์ไลท์
  • มีลักษณะเฉพาะซึ่งผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านพืชสวนโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ เมื่อถูกความร้อนเพอร์ไลท์วัตถุดิบจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ

ที่มีสีขาวเหมือนหิมะเพอร์ไลท์และอนุภาคเหล่านี้ประกอบด้วยฟองอากาศขนาดเล็กแบบปิด พื้นที่ผิวของแต่ละอนุภาคเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยโพรงขนาดเล็กที่ให้พื้นที่ผิวโดยรวมที่ใหญ่มากเพอร์ไลท์โพรงผิวเหล่านี้เป็นที่ที่ความชื้นดักจับเพื่อให้ชีวิตพืชใช้ได้เมื่อจำเป็นนอกจากนี้เนื่องจากช่องอากาศที่มีรูปร่างไม่ปกติจึงก่อตัวขึ้นในตัวกลางที่กำลังเติบโตรอบๆ เพอร์ไลต์ที่ให้อากาศในดินดีเยี่ยมมีข้อดีหลายประการเมื่อใช้เป็นการปรับปรุงดินในสวนบ้าน

เพอร์ไลท์ช่วยปรับปรุงการเติมอากาศและการระบายน้ำ

เพอร์ไลท์ของดินเพอร์ไลท์เก็บกักความชื้นเพื่อให้พร้อมสำหรับชีวิตพืชเมื่อจำเป็นมีค่าทำหน้าที่เป็นฉนวนที่ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิดินและเป็นหมันตลอดเพอร์ไลท์โดยปราศจากวัชพืชและโรคภัยไข้เจ็บสามารถใช้ร่วมกับเวอร์มิคูไลต์ในสื่อปลูกของคุณเพอร์ไลท์จะให้อากาศถ่ายเทกักเก็บความชื้นเพอร์ไลท์และการระบายน้ำได้ดีเพอร์ไลท์ในขณะที่เวอร์มิคูไลต์จะกักเก็บสารอาหารได้ดีผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้สามารถผสมในส่วนเท่า ๆ กันเพอร์ไลท์

หรือตามการออกแบบเฉพาะสวนหรือวัสดุปลูกในกระถางเพอร์ไลท์คุณสามารถผสมและจับคู่วัสดุสำหรับปลูกที่แตกต่างกันเหล่านี้เพื่อค้นหาส่วนผสมที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณเพอร์ไลท์คุณยังสามารถถามผู้ปลูกรายอื่นเกี่ยวกับวัสดุปลูกในกระถางที่แนะนำได้เพอร์ไลท์เนื่องจากบางชนิดอาจเหมาะกับพื้นที่ของคุณมากกว่าเพอร์ไลท์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในภูมิภาคของคุณในการดูแลดินกล้วยไม้ของคุณ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความถี่ในการรดน้ำ การใส่ปุ๋ย และการปลูกใหม่เพอร์ไลท์ความถี่ในการรดน้ำขึ้นอยู่กับชนิดของดินกล้วยไม้ที่คุณใช้